Święto Konstytucji Trzeciego Maja w naszej szkole

 Jak co roku, także i w tym, obchodzimy majowe święta upamiętniające różne ważne wydarzenia z przeszłości. Najdonioślejszym wśród nich jest Święto Konstytucji Trzeciego Maja – konstytucji   uchwalonej 3 maja 1791 roku, będącej pierwszym takim aktem prawnym w Europie i drugim (po konstytucji amerykańskiej)  na świecie. 

Konstytucja 3 Maja powstała w dramatycznych dla Polski okolicznościach. Miała zapobiec dalszemu rozpadowi naszego państwa dotkniętego już wówczas I rozbiorem.  Mimo, iż dokument ten nie uchronił Rzeczpospolitej przed tragicznymi losami, pozostał na zawsze symbolem odrodzenia siły, determinacji i mądrości Polaków.

W naszej szkole również celebrowaliśmy rocznicę tego wydarzenia. Uczniowie klasy VIII, pod kierunkiem pani Julity Nowakowskiej i z pomocą pani Małgorzaty Zawistowskiej, przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny, który swoim brzmieniem i wyrazem oddał atmosferę dawnych podniosłych dni. W krótkich słowach wspomniano historyczną otoczkę  a  piękna recytacja i śpiew dopełniły całości wywołując u niektórych z nas łzy wzruszenia.

                           

 WIWAT TRZECI MAJA!