fot. A.Zaborska. Na zdjęciu przedstawiciel Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.

Liceum, technikum czy szkoła branżowa – jaką szkołę ponadpodstawową wybrać?

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby dokonywać go w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem własnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji .  

Absolwenci szkoły podstawowej mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każdy z tych typów szkół to dobry wybór, ale nie należy go dokonywać bez znajomości oferty szkół, gdyż jest to decyzja, która wpłynie na ścieżkę zawodową na przestrzeni kilku lat bądź całego życia. 

W ramach doradztwa edukacyjno–zawodowego uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem  Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Prelegentka w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała
o wymaganiach, walorach i możliwościach otrzymania w przyszłości pracy przez absolwentów tej szkoły.  Dzięki przedstawionej prezentacji nasi uczniowie mogli też zobaczyć w jakich warunkach odbywa się tam nauka oraz obejrzeć wnętrze szkoły i jej wyposażenie.  

Uczestnicy spotkania wysłuchali  dużym zainteresowaniem,  jakie są perspektywy rozwoju
i  możliwości zatrudnienia po zdobyciu takich zawodów, jak technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu a także mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych.  

Dzięki możliwości zadawania pytań, uczniowie na bieżąco wyjaśniali wszystkie swoje wątpliwości oraz uzyskali informacje o kompetencjach, jakie należy posiadać, aby móc realizować się i budować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.