fot.R.Wójcik

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Jak wskazuje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), zdrowie to stan dobrostanu, który możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zadbamy o wszystkie jego aspekty, od fizycznego, przez psychiczny, aż po ten społeczny.

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów zorganizowano spotkanie z pielęgniarką szkolną. Propagując zdrowy styl życia Pani pielęgniarka przypomniała dzieciom o pewnych zasadach i uświadomiła, że stan naszego samopoczucia w dużej mierze zależy od nas samych. Poruszyła zagadnienia racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny i wpływu uzależnień na zdrowie. Wspomniała również jak ważny jest odpoczynek i sen. Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest również istotnym elementem zdrowego stylu życia.

Dziękujemy Pani Marzenie za profesjonalne pogłębianie wiedzy, kształcenie prozdrowotnych zachowań i mamy nadzieję, że pomoże to zachować dobrą kondycję i zdrowie naszych wychowanków.