Konkurs plastyczny”Moje Pi”

Koło Dydaktyków MaFiI działające w Instytucie Matematyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaprasza do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moje Pi”.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, pogłębianie zainteresowań matematyką, w szczególności liczbą Pi, oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.
Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 6 marca 2022r. (decyduje data wpływu).
Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.