Rozpoczynają się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat każdorazowo decyduje lekarz

Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia .

Materiały informacyjne dotyczące szczepień 

Szkoła i przedszkole mają obowiązek kształtować świadomość prozdrowotną dzieci i uczniów także w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz odporność zbiorową. Włączając się w działania informacyjne, nauczyciele podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć wychowawczych mogą korzystać m.in. z materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są wśród nich także scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie.

W przygotowywaniu są także materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które wkrótce zostaną im przekazane. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

Informacje świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych można znaleźć również we wspólnymi liście Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej z informacjami na temat szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można uzyskać także:

  • na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
  • na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie,
  • na profilu #SzczepimySię,
  • pod numerem infolinii 989.

Informacja pochodzi ze strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dzieci-w-wieku-5-11-lat