Fot. Anna Katarzyna Kutwa nowo wybrany dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie.

mgr Anna Katarzyna Kutwa dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stasinie!

W dniu 08 grudnia 2021r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konopnica odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie. W wyniku postępowania konkursowego do pełnienia tej funkcji została wybrana Pani mgr Anna Katarzyna Kutwa, dotychczas p. o. dyrektora szkoły.

Pani Anna Katarzyna Kutwa jest nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Stasinie od roku 1990. W tym czasie pracowała jako nauczyciel religii i wychowawca świetlicy.  Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie-studia magisterskie. Na bieżąco doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe. Ukończyła m.in. kurs kwalifikacyjny dla wychowawców świetlic szkolnych, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, studia podyplomowe z logopedii-Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Jesteśmy przekonani, że Pani przygotowanie metodyczne i merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z odpowiedzialnością, kreatywnością i zapałem do pracy, a także troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty jej działalności.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy powierzenia Pani, stanowiska Dyrektora Szkoły.

Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowej drodze zawodowej.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Stasinie