Fot. E. Łączka. Uczniowie szkoły biorący udział w inscenizacji z opiekunem mgr M. Zawistowską

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Dzisiaj, 10 listopada, w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 103.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby móc celebrować wspomniane święto, cała szkolna społeczność zebrała się na sali gimnastycznej. Rozpoczęliśmy odśpiewaniem pełnej wersji  Mazurka Dąbrowskiego, wpisując się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”, po czym uczniowie klas starszych  zaprezentowali inscenizację, która krótko ukazała tragiczne losy naszej ojczyzny pod zaborami oraz przedstawiła radosny finał  tej 123-letniej niewoli.

Uroczystość  urozmaiciły odśpiewane gremialnie patriotyczne pieśni a także flażoletowy występ klasy pierwszej. Całości dopełniła przygotowana przez panią Anitę Kozłowską prezentacja multimedialna.

Na koniec, wzruszeni i ukontentowani  tym duchowym przeżyciem, rozeszliśmy się do dalszych obowiązków.