Zajęcia rytmiczno – taneczne

Zajęcia rytmiczno – taneczne to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój. Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec,  możliwość słuchania brzmienia różnych instrumentów oraz podejmowanie samodzielnych prób grania na nich, następuje wspomaganie rozwoju dziecka w bardzo wielu obszarach. Dzieci uwielbiają taką formę zajęć.

Zajęcia te są prowadzone w przez Panią Ewę Kliczka jako dodatkowe w każdą środę w godz.13.00-13.30