„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, Internecie, relacjach z rówieśnikami.  Aby dołączyć do XII-tej edycji Akademii i otrzymać komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji  dokonaliśmy jako szkoła zgłoszenia do Programu! 

Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.Uczniowie odpowiadają na 12 pytań podsumowujących wiedzę zdobytą w trakcie zajęć. Test bezpieczeństwa będzie dostępny od października 2021r. do czerwca 2022r. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla uczniów.  

Szkolnym koordynatorem akcji jest wychowawca kl. I –mgr Aneta Podleśna.