Fot. Arch. Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik prezentuje zakupione indywidualne szafki uczniowskie do szatni szkolnej.

Wakacyjne remonty i zakupy sprzętu!

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Wprawdzie rok 2021 z uwagi na pandemię jest wyjątkowy jednak tradycją już stało się, że okres wakacyjny wykorzystywany jest na remonty szkolne, zakupy nowego sprzętu by uczniowie mogli wrócić do piękniejszych szkół.

W naszej placówce tym razem, modernizacji została poddana szatnia uczniowska. Szkoła  zakupiła zestaw 80 nowych szafek szkolnych. Od września wszystkie dzieci i  uczniowie klas O -I-VIII będą mogli korzystać  z indywidualnych skrytek, w których zostawiać będą rzeczy osobiste z podręcznikami lub przyborami szkolnymi. Każdy uczeń otrzyma indywidualną szafkę, zamykaną na patentowy kluczyk, który zostanie uczniowi wypożyczony na okres jednego roku szkolnego. Zmodernizowana szatnia zostanie przystosowana do aktualnych standardów, zyska na estetyce i poprawi swoją funkcjonalność.

Modernizacji poddany został plac z ujęciem wody dla szkoły, który został wygrodzony i oznakowany zgodnie z zaleceniami TSSE w Lublinie. Duże słowa podziękowania należą się konserwatorowi szkoły Panu Andrzejowi Igras, który w ostatnim czasie w upalne dni wykonywał prace związane z wygrodzeniem terenu. W planach jest jeszcze odmalowanie ścian w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego.

Czas wakacyjny sprzyja też zakupom sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły. W ostatnich dniach wymieniono tablicę multimedialną w sali 22, która zastąpiła uszkodzoną i przestarzałą tablicę nie nadającą się do naprawy, zakupiono nowe głośniki do 3 sal lekcyjnych.

Na poważniejsze zakupy przyjdzie czas w kolejnych miesiącach w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej z rezerwy MEN w wysokości 75 000,00 tys. złotych z tytułu dofinansowania wyposażenia  w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.