X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszą fotografię z Regionu Lubelskiego. Przygotowano cenne nagrody! Wybierz #KierunekLubelskie, utrwal wyjątkowe chwile i podziel się swoimi wrażeniami i artystycznymi efektami pobytu w Lubelskiem.

Atutem konkursu jest jego otwarta formuła dopuszczająca uczestnictwo zarówno profesjonalistów jak też osoby fotografujące amatorsko. Mogą wziąć w nim udział nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież (po przesłaniu zgody rodziców lub opiekunów).

Konkurs ma dwie kategorie: artystyczną i reportażową. Liczymy, że fotografia artystyczna pokaże nasz region okiem i obiektywem ludzi wrażliwych na piękno i unikatowość natury, ale też krajobrazu z bogactwem miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi. Mogą to być zdjęcia będące efektem fotograficznych plenerów, jak i atrakcyjne kadry uchwycone podczas turystycznych wędrówek po regionie. Z kolei fotografia reportażowa powinna przedstawiać obraz wydarzeń, w których człowiek odgrywa główną rolę.

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać do pięciu zdjęć. Fotografie oceni profesjonalne jury.

Jury będzie miało do rozdysponowania, w obu kategoriach konkursowych, karty zakupowe o nominałach:

2000 zł za I miejsca,

-1000 zł za II miejsca

-500 zł za III miejsca.

Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają zestawy wydawnictw i materiałów promocyjnych „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, opublikowane w wydawnictwach promujących Region Lubelski. Zilustrują one także informacyjne i promocyjne strony i profile społecznościowe województwa. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia znajdą się w katalogu, wydanym w formie kalendarza Regionu Lubelskiego na 2022 rok.

Na fotografie organizatorzy czekają do  15 października 2021r. Zapisane na płycie lub innym nośniku, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i  Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem na kopercie: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”). Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w grudniu 2021r. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 81 4416786 lub 814416578.

Do pobrania:

Regulamin X OKF

Karta zgłoszeniowa