Fot. J. Wójcik. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bełżycach: młodszy aspirant Piotr Wadowski, młodszy aspirant Rafał Zdun, na spotkaniu z dziećmi w SP w Stasinie.

Policjanci z Bełżyc rozmawiali o bezpieczeństwie w czasie wakacji!!!

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bełżycach: młodszy aspirant Piotr Wadowski, młodszy aspirant Rafał Zdun, przeprowadzili w dniu 23.06.2021r. w szkole spotkanie z dziećmi, podczas którego rozmawiali na temat bezpiecznych wakacji. Poruszana tematyka dotyczyła głównie właściwych zachowań nad wodą, na drodze i w kontaktach z osobami obcymi oraz rówieśnikami. Uśmiech na twarzy dzieci wywołało nie tylko samo spotkanie z policjantami, ale też możliwość zadawania pytań o służbie w policji.

Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas wakacji oraz pokazanie sposobu postępowania w różnych sytuacjach.

Podczas spotkania uczniowie  dowiedzieli się o podstawowych środkach ostrożności związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą, uczyły się numeru alarmowego 112 oraz sposobu jak prawidłowo należy wzywać pomocy!

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też między innymi, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, co zrobić gdy zgubią się w obcym miejscu, a także jak zachować się na kąpielisku. Spotkanie było również doskonałą okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z internetu, na które niewątpliwie jest więcej czasu w okresie wakacyjnym. Była też między innymi mowa o właściwym wyposażeniu i zachowaniu młodego rowerzysty, mówiliśmy również jak zachować się w kontaktach z osobami obcymi i zwierzętami.

Policjanci mają nadzieję, że przekazana podczas prelekcji wiedza zostanie dobrze wykorzystana przez dzieci i dzięki tym informacjom będą potrafiły unikać zagrożeń, bądź umiejętnie sobie z nimi radzić.