Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się  w dniu 25 czerwca 2021r. tj. piątek o godz. 8.00.

Uroczysta Masza Św. Na zakończenie roku katechetycznego w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Konopnicy, będzie sprawowana w niedzielę 27 czerwca o godz. 9.15.

Rodzice uczniów klasy VIII mogą pobierać „Karty zdrowia ucznia” w celu złożenia w wybranej szkole ponadpodstawowej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Motyczu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Marynin 59, 21-030 Motycz , tel. 81 503 10 09, w godz. 8.00.-18.00.

Ukazało się czerwcowe wydanie gminnego biuletynu „ECHO KONOPNICY” a w nim sylwetki nowo wybranych dyrektorów szkół podstawowych w Stasinie, Zemborzycach Tereszyńskich, artykuł o Panu Zakrzewskim długoletnim zawiadowcy stacji w Motyczu, program otwarcia dworca PKP w dniu 27 czerwca 2021 roku, tj. niedziela.

Wersja elektroniczna:https://konopnica.eu/wp-content/uploads/2021/06/EK-5-6-2021-net.pdf

Rok szkolny 2020/2021 – kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii koronawirusa:

 • 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną;
 • od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. – kształcenie na odległość;
 • od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej  przeszły na kształcenie na odległość;
 • od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie stacjonarne;
 • od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej w regionach:
  • od 1-14 marca br. – województwo warmińsko-mazurskie hybrydowo ,
  • od 15 do 28 marca br. – hybrydowo 4 województwa (lubuskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie),
  • od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju – kształcenie na odległość,
  • od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. –  kształcenie na odległość (od 19 kwietnia 2021 r. przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.),
  • od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach. W pozostałych województwach, tj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, uczniowie uczyli się dalej na odległość.
 • 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola;
 • od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym;
 • od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;
 • od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.