Terminy publikacji wyników egzaminu ósmoklasistów i wydawania zaświadczeń OKE!

02 lipca 2021r. tj. piątek będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Dyrektorzy  szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO (https://sioeo.ksdo.gov.pl)

Informacja pochodzi ze strony: http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=2021063014375139

ZAŚWIADCZENIA

O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM LUB RODZICOM W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W STASINIE

w dniu 09.07.2021 tj. piątek w godzinach 8.30-10.00.

lub innym czasie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.