Egzamin na kartę rowerową będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, zdali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, mają zgodę rodziców i wychowawcy, mogą przystąpić do egzaminu praktycznego.

Egzamin teoretyczny w formie testu, przeprowadzony zostanie w dniu 31.05.2021r. tj. poniedziałek  w Szkole Podstawowej w Stasinie o godz. 9.25.  Aby test był zaliczony, zdający powinien uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi.
Część praktyczna zostanie przeprowadzona na początku czerwca o czym zostaną poinformowani uczniowie i Rodzice.

Egzamin teoretyczny
• Przeprowadzany będzie w formie testu jednokrotnego wyboru. Test będzie zawierał 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy
• Test będzie zaliczony, gdy uczeń uzyska min. 80% prawidłowych odpowiedzi.
• W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń będzie mógł przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego.

Egzamin praktyczny
Sprawdzian umiejętności praktycznych będzie obejmował:
1. przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
2. jazda do przodu po prostej i po łukach,
3. jazda po wyznaczonym torze i znajomość znaków drogowych,
4. prawidłowe hamowanie i zatrzymanie roweru,
5. właściwe reagowanie na polecenia kierującego ruchem i znaki drogowe.

O bezpieczeństwo podczas jazdy i prawidłowy przebieg egzaminu będą dbali: p. Dagmara Martynowska, p. Sławomir Furtak.

Mamy nadzieję, że uczniowie zdobędą SWOJE PIERWSZE ,,PRAWO JAZDY” i odbiorą je przed wakacjami.

Prosimy rodziców uczniów, którzy będą chcieli przystąpić do egzaminu na kartę rowerową o podpisanie wniosku, dostarczenie zdjęcia do sekretariatu lun nauczyciela techniki.

Poniżej zostały zamieszczone linki do zagadnień dotyczących przepisów o ruchu drogowym oraz wzory testów.

Zachęcamy do przypominania przez dziecko zamieszczonych treści.
https://brd.edu.pl/
https://brd.edu.pl/brd2/index.html
https://brd.edu.pl/brd1/strony/tabele.html
https://kartarowerowa.net.pl/
Testy:
https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html
https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html