„Tydzień ulgi” zakończony

Chcąc mile przywitać naszych uczniów po długiej przerwie spowodowanej nauczaniem zdalnym, jako szkoła włączyliśmy się  wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Tydzień Ulgi”. Najważniejsze dla nas było i jest odbudowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, aby wszyscy znowu poczuli się wspólnotą.

Celem akcji była optymalizacja procesu readaptacji do nauki w formule stacjonarnej, a także obniżenie poziomu stresu i lęku wynikającego z długotrwałego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią Covid-19.

W ramach kampanii, przez pierwszy tydzień powrotu do szkoły tj. 17-21.05. br., nauczyciele zobowiązali się do powstrzymywania się od klasówek, pytania na lekcji oraz zadawania uczniom prac domowych.

Za udział w akcji szkoła otrzymała certyfikat od organizatora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.