Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczą się zdalnie do 18.04.2021.
Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).