Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  zaprasza dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”.

Poproście rodziców, aby poczytali Wam o tych małych owadach, a następnie samodzielnie narysujcie lub namalujcie odpowiedź na konkursowe pytanie. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim dowolną techniką (np. farbami lub kredkami), koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4.

W tegorocznej edycji czekamy wyłącznie na zgłoszenia elektroniczne,

przy czym:

  • najpierw wypełnijcie interaktywny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami (poniżej),
  • potem doślijcie skan lub zdjęcie pracy na adres skrzynki mailowej pszczola@lubelskie.pl, w tytule wpisując hasło: KONKURS PLASTYCZNY „CO ZAWDZIĘCZAM PSZCZOŁOM?”.

Pamiętajcie:

  • Skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) pracy powinny odzwierciedlać pełny, wyraźny obraz pracy (bez „obcinania” fragmentów).
  • Na obrazie nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, w tym litery i cyfry.
  • W tytule pliku należy wpisać: pierwsze trzy litery imienia_ pierwsze trzy litery nazwiska_ kategoria, np. Jan_Kow_Szkolna (Jan Kowalski), Ann_Now_Przedszkolna (Anna Nowak).
  • Zgłoszenia oraz prace konkursowe przesyłają organizatorowi rodzice/opiekunowie uczestników.

Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2021 r. 

Do zwycięzców w dwu kategoriach wiekowych (przedszkolnej i szkolnej) trafią nagrody rzeczowe, w tym do:

  • laureatów 1. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 600 zł każda,
  • laureatów 2. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 500 zł każda,
  • laureatów 3. miejsc – dwie nagrody ok. 400 zł każda.

Jury przyzna także po 50 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Interaktywny formularz zgłoszeniowy

DO POBRANIA

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z terenu województwa lubelskiego „Co zawdzięczam pszczołom?”