Przesyłamy zaproszenie Zespołu Szkół Transportowo Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie do udziału w konkursie interdyscyplinarnym: „Wsiąść do pociągu…”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
Przewodnim celem konkursu jest promowanie kształcenia związanego z transportem i infrastrukturą kolejową oraz popularyzacja wiedzy o kolei i jej historii.