Ogólnopolski Próbny  Egzamin Ósmoklasisty z Wydawnictwem OPERON-II edycja na prośbę Rodziców zostaje przeniesiony na dni: 17-18-19 luty 2021r.  Zadania testu będą dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Uczestnictwo jest dobrowolne, jednak umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia. Motywuje ich również do dalszej nauki.

Harmonogram egzaminów próbnych ósmoklasistów z OPERONEM-edycja II (nowy termin):

  • matematyka – środa 17 luty 2021r., godz. 8:00,
  • język polski – czwartek 18 luty 2021r., godz. 10:00,
  • język angielski – piątek 19 luty 2021r., godz. 8:20.

 W dniach 10-11-12 luty 2021r. (wtedy miał się odbyć egzamin w pierwszym terminie)  uczniowie z klasy VIII będą mieli zajęcia on-line zgodnie z wcześniejszym planem lekcji.

Pozostałe ustalenia odnośnie organizacji pozostają bez zmian.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut.  Dla uczniów posiadających orzeczenie  lub opinię zostanie przedłużony czas na  pisanie egzaminu jak w przypadku egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez OKE.

Egzaminy odbędą się na terenie szkoły w reżimie sanitarnym z podziałem klasy na  grupy do 5 osób. Proszę aby uczniowie obok przyborów szkolnych zabrali ze sobą maseczki ochronne i wodę mineralną. Przystąpienie do egzaminu ma charakter dobrowolny, wyniki nie podlegają ocenie szkolnej,  zostaną przekazane na indywidualne konta w dzienniku LIBRUS do końca  lutego 2021r. Prace uczniów będą sprawdzane w szkole wg przesłanego klucza odpowiedzi.

Minister Edukacji i Nauki w wypowiedzi dotyczącej bieżącej sytuacji w szkołach zaznaczył, że dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych. „W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół” – czytamy na stronie MEN.

Druga edycja egzaminu próbnego za zgodą organizatora może odbywać się w dowolnie wybranych godzinach i  terminie przez szkołę, stąd zamiana kolejności przedmiotów języka polskiego i matematyki.

Prosimy Rodziców o zapewnienie pomocy w dotarciu uczniów do szkoły i powrotu do domu po zakończonych egzaminach.