Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Stasinie przypomina o obowiązującym Zarządzeniu dyrektora z dnia 14.01.2021r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Stasinie w okresie epidemii.

Zarządzenie z 14 stycznia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem

Procedura organizacji opieki w szkole – oddziale przedszkolnym w czasie pandemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych