Fot. Arch. Jedna z prac asamblażu uczennic klasy siódmej wykonana na lekcji plastyki.

Asamblaż (fr. assemblage, tłum. gromadzenie/zbieranie/zbiór) – forma artystyczna, będąca odmianą kolażu, według której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych. Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów: codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form  naturalnych, wszelkich możliwych obiektów (Wikipedia).

Uczniowie klasy siódmej na lekcjach plastyki on-line mogli  dowiedzieć się, czym jest asamblaż. Poznali charakterystyczne cechy tej formy twórczości. Wiedzą  już, co odróżnia asamblaż od tradycyjnych dzieł sztuki. Wykreowali też własne trójwymiarowe kompozycje wykorzystując różnorodne przedmioty, które stworzyły niecodzienną całość.  A  oto efekty ich pracy.