Fot. R.Wojcik. Jedna z prac uczniów zakwalifikowana do etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP.

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji  w służbie drugiemu człowiekowi – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP. Na etap szkolny wpłynęło 18 prac plastycznych.

Do etapu gminnego Szkolna Komisja Konkursowa w odpowiednich kategoriach wiekowych wybrała prace uczniów:

Grupa I – oddział przedszkolny                                     

Martyna Gano, Katarzyna Kowalczyk,  Karolina Stachyra, Hanna Wilczek.

Grupa II – klasy I- IV

Iga  Chmiel

Grupa III – klasy V- VIII.

Alicja Kot, Jakub Gołofit, Anastazja Podleśna, Patrycja Stachyra, Alicja Łyda.

W etapie szkolnym nagrodą dla finalistów były oceny celujące z plastyki, a pozostali uczniowie za udział w konkursie otrzymali oceny bardzo dobre.

Prace plastyczne wymienionych uczniów zostały dostarczone w dniu 10.12.2020 do Urzędu Gminy Konopnica.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i kreatywne podejście do tematu.

Rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i dostarczenie w wyznaczonym terminie prac plastycznych do szkoły.

Paniom mgr Annie Zaborskiej, mgr Aleksandrze Porębie i mgr Arlecie Żydek dziękujemy za pracę w Szkolnej Komisji Konkursowej.

Przypominamy, że:

I –eliminacje gminne–powinny być zakończone do 7 stycznia 2021r.,

II –eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 10 lutego 2021r.,

III-eliminacje wojewódzkie -powinny być zakończone do 28 lutego 2021r.,

IV –eliminacje centralne –powinny być zakończone do 31 marca 2021r..

 

Laureatom etapu szkolnego serdecznie gratulujemy

 i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

W galerii praca Szkolnej Komisji Konkursowej prace uczniów zakwalifikowane do kolejnego etapu.