Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego Forget-me-not

W dniu 25.11.br, odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Forget-me-not dla uczniów z klas  IV-VIII w wersji online. 7 uczniów szkoły zmierzyło się z zadaniami skonstruowanymi w oparciu o zakres tematyczny obejmujący znajomość podanego wcześniej materiału tj. opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. Poszczególne teksty były zaopatrzone w szczegółowe objaśnienia i przydzielone według stopnia trudności odpowiednio dla klas: IV-VI oraz VII-VIII. Pytania konkursowe obejmowały zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz typu prawda-fałsz) i zadania otwarte (z luką oraz zadania krótkiej odpowiedzi).

Dla uczniów biorących udział w konkursie przewidziano następujące rodzaje dyplomów:

Dyplom laureata- uzyskanie 100%
Dyplom z wyróżnieniem- uzyskanie 86% – 99%
Dyplom uznania – uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych
Dyplom uczestnika – uzyskanie poniżej 50%

Mamy przyjemność ogłosić, iż w tegorocznym konkursie dyplomy uznania otrzymali następujący uczniowie:

L.p. Imię Klasa Wynik

wyrażony w [%]

Rodzaj dyplomu
1. Iga IV 77 Dyplom uznania
2. Dawid IV 100 Dyplom laureata
3. Igor IV 93 Dyplom z wyróżnieniem
4. Łucja VII 96 Dyplom z wyróżnieniem
5. Paulina VIII 100 Dyplom laureata

Gratulujemy osiągniętych wyników uczniom oraz Pani Aleksandrze Poręba nauczycielowi języka angielskiego w naszej szkole. Konkurs  'FORGET-ME-NOT’ zorganizowano przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Centrum Edukacji Filotimo w Lublinie pod patronatem czasopisma „Języki Obce w Szkole”.