15 października br. ruszyły działania informacyjno-promocyjne MEN pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”. Przez najbliższe 8 tygodni na łamach prasy, w radiu, internecie oraz w mediach społecznościowych będzie można przeczytać, obejrzeć czy wysłuchać informacji dotyczących projektów realizowanych przez ministerstwo edukacji ze środków Unii Europejskiej na temat kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.  Wiele z tych projektów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze światowymi trendami, ale także, w kontekście pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego, tam gdzie to możliwe, pozwala na edukację i wymianę informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wśród najważniejszych tematów promowanych w ramach akcji promocyjnej „Edukacja w zasięgu ręki” znajda się:

  • e-podręczniki – platforma skierowana do nauczycieli, uczniów i rodziców, dająca dostęp do konkretnych narzędzi i sprawdzonych zasobów umożliwiających nauczanie i samodzielne uczenie się;
  • Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  – projekt skierowany w szczególności do osób dorosłych, zwłaszcza w trudnej sytuacji, motywujący do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności;
  • Krajowy System Danych Oświatowych – zarządzającym placówkami edukacyjnymi dostarczy wiedzę o efektywności nauczania i ułatwi podejmowanie decyzji o rozwoju tego typ placówek;
  • rozwój kompetencji doradców zawodowych – realizowany z myślą o doradcach zawodowych i kandydatach na doradców zawodowych. Pomaga w poszerzaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania tej pracy;
  • egzaminy zawodowe – weryfikują jakość procesu kształcenia, stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy i są potwierdzeniem, że absolwent spełnia oczekiwania przyszłego pracodawcy. Kluczowa jest tu współpraca z pracodawcami tak, aby zadania egzaminacyjne sprawdzały pożądane umiejętności i kwalifikacje.

Poznaj zalety programów realizowanych przez MEN na stronie: https://edukacjawzasiegureki.pl/