Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów kl. I-II,

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowany Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, który w założeniu obejmie wszystkie dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego oraz te dzieci z klas drugich, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały poddane badaniom w roku szkolnym 2019/2020.

Badania przesiewowe będą wykonywane zgodnie z wymaganiami reżimu epidemiologicznego.  Realizatorami  Programu są: USD w Lublinie, UMCS w Lublinie oraz firma Industi Sp. z o.o. z Lublina. Program jest bezpłatny oraz rekomendowany przez Kuratorium Oświaty. W ramach Programu zostaną wykonywane badania słuchu, głosu oraz mowy. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców słuchowych zostaną objęte również bezpłatną terapią.

Badania są bezpłatne, ale konieczna jest zgoda na ich wykonanie poprzez wypełnienie formularza zgody, który zostanie Państwu przekazany w kopercie wraz z broszurą informacyjno-edukacyjną. Warunkiem wykonania badań jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól na stronie 1 i 2 oraz podpisanie formularza zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych w wyznaczonych miejscach. Prosimy o czytelne wypełnienie danych dziecka. Konieczne jest podanie numeru PESEL dziecka lub numeru paszportu (jeśli nr PESEL nie został nadany).

Opis badań: badania są bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane będą przez doświadczonych specjalistów – logopedów i audiofonologów, na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, w wyznaczonym pomieszczeniu. Przeprowadzenie wszystkich badań u jednego dziecka trwa ok. 20 minut. W ramach Programu zostaną przeprowadzone następujące badania przesiewowe: badanie słuchu ( ocena progu słyszenia oraz badanie dotyczące oceny centralnego przetwarzania bodźców słuchowych), badanie mowy i ocena zaburzeń głosu. Informacje o badaniach zostały przedstawione w filmie dostępnym na stronie: https://przesiewlubelskie.pl/dla-rodzicow/

Informacje dotyczące programu i badań przesiewowych dostępne są na stronie http://www.przesiewlubelskie.pl