Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół”, który jest skierowany  do dzieci szkół podstawowych z  klas I-V.

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

 W ramach uczestnictwa w programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarczy owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, które następnie na terenie szkoły będą udostępniane Państwa dzieciom w klasach I-V. Otrzymane produkty w ramach akcji uczniowie będą mogli zabrać do domu.

 OKRES UDOSTĘPNIANIA 12 wybranych tygodni we wskazanym okresie w poszczególnych województwach, tj.:

 w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

09.2020r.–29.01.2021r. – województwo: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,

w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

02.2021r.- 24.06.2021r.– województwo: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

W celu przystąpienia do programu Rodzice  uczniów klas I-V proszeni są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wypełnienie ankiety i dostarczenie do wychowawcy klasy do dnia 28.09.2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA-owoce w szkole

Zgoda_rodzicow__opiekunow_na_udzial_w_programie

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511)  .
  2. Zarządzenie 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.