Poniżej przedstawiamy regulacje prawne, zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i czerwonej, informację prasową oraz plakaty informacyjne dla uczniów i rodziców.

Na stronie MEN znajduje się również zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r.

Załączniki:

  1. Rozporządzenie ws. innych form wychowania przedszkolnego
  2. 10 zasad bezpieczeństwa – rodzic – plakat informacyjny
  3. Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  4. Rozporządzenie MEN – COVID-19 (art. 30b)
  5. Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – informacja prasowa MEN z 12 sierpnia 2020 r
  6. Rozporządzenie ws. organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  7. Zalecenia dla szkół – strefa czerwona i żółta
  8. Rozporządzenie MEN – COVID-19 (art. 30c)
  9. 10 zasad bezpieczeństwa – uczeń – plakat informacyjny