Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przygotowała materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy uczniów  klasy ósmej i nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu o zapoznanie się z ich treścią.

1. Materiały pomocnicze do pracy z arkuszem egzaminacyjnym:

2. Materiały pomocnicze do egzaminu z matematyki (z lektorem):

3. Materiały pomocnicze do egzaminu z języka polskiego: