Nowe wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca większej ilości przedszkoli, szkół. MEN we współpracy z GIS, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z CKE, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom bezpieczne warunki,  w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi Rodziców i uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty w dniach 16-18-19. VI.2020r.

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne – dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.