W sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy szkoły w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W poniższym załączniku.

pdf  Zarządzenie nr 5-03-2020r.