Nowe regulacje prawne-21.03.2020

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość.

Określiło  zasady prowadzenia takiego nauczania  i stworzyło możliwość OCENIANIA i KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w Strefie Pracownika będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Powyższe uprawnienia nauczycielom, a nauczycieli  ich uczniom zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS  zaraz po otrzymaniu przez placówkę uprawnień.

Jako nauczyciele postaramy się zwracać szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Zajęcia na odległość będą odbywały się zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym  planem lekcji dla danej klasy.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami. Dziękuję za Państwa dotychczasowe zrozumienie dla nowej sytuacji (dla nas nauczycieli również) wysiłki i zaangażowanie z Państwa strony. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne