Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, iż w związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty,  ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły,  ustalone na początku roku szkolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).

Dni 21-22-23 kwietnia 2020r., tj. wtorek, środa, czwartek (dni w których miał być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty), będą dniami normalnej pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć zostaną wykorzystane przez szkołę po ogłoszeniu terminu egzaminów ósmoklasisty przez CKE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),