Podziękowanie z MEN za udział w akcji charytatywnej