Wyniki ogólnopolskiego konkursu matematyczny „LEON”

Pod koniec listopada zeszłego roku w naszej szkole został przeprowadzony w sesji jesiennej konkurs przedmiotowy „Leon” o charakterze ogólnopolskim z matematyki, który skierowany był do chętnych uczniów szkół podstawowych.  W naszej szkole do konkursu przystąpiło 7 uczniów z klasy III, 3 uczniów z  klasy V, 2  z klasy-VI,  2 z klasy VII i  2 z klasy VIII.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną indywidualnie ogłoszone i  przesłane na dziennik elektroniczny  LIBRUS  do Uczniów i Rodziców  w poniedziałek tj. 17 lutego 2020 roku. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Najlepszy wyniki osiągnęli uczniowie klasy VI Jakub i Bartosz. Gratulujemy!

Szkolny konkurs przygotowali  i przeprowadzili nauczyciele matematyki: mgr Dagmara Martynowska z pomocą mgr Anity Kozłowskiej. Dziękujemy!