Fot. R. Wójcik. Zajęcia z uczniami szkoły przeprowadzone przez mgr D. Martynowską, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w czasie zimowego wypoczynku.

„Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych ”

Zima stawia przed szkołami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa zajęć realizowanych na świeżym powietrzu oraz spędzania przez uczniów czasu wolnego po lekcjach i podczas ferii.

Zgodnie z sugestią LKO w Lublinie, jednym z ważniejszych zadań profilaktycznych realizowanych przez szkołę w tym okresie powinno być przeciwdziałanie zjawisku korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z zamarzniętych akwenów wodnych i rzek.

W związku z powyższym nauczyciele szkoły na lekcjach z wychowania fizycznego i godzinach wychowawczych przeprowadzili warsztaty na temat  „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych ”.  Klasy VI-VIII obejrzały  prezentację multimedialną, po której nastąpiła pogadanka na temat zagrożeń jakie mogą spotkać uczniowie w czasie zimowego wypoczynku. Nauczyciele zwracali  również uwagę na  bezpieczeństwo w sieci oraz o konieczności stosowania odblasków po zmroku. Uczniowie brali udział w wielu konkursach związanych z omawianą tematyką, m. inn. rozsypywanka wyrazowa, zagadki zimowe, zdania niedokończone. Na koniec zajęć, osoby wybrane z poszczególnych klas brały udział w zimowych kalamburach. Pozostali uczniowie mieli za zadanie odgadnąć pokazywane hasło.

Również na stronie internetowej szkoły w artykule „Ferie zimowe”, można znaleźć wiele cennych wskazówek, adresów stron internetowych, mówiących o bezpieczeństwie podczas wyjazdów na wypoczynek krajowy i zagraniczny.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od postępowania dorosłych. Szkoła jako placówka dydaktyczno-wychowawcza jest zobowiązana do podjęcia wszechstronnych działań profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych.