Fot. D. Martynowska. Uczniowie szkoły biorący udział w ogólnopolskim konkursie matematyczny „Leon”.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Leon”

W dniu 29.11.2019r., tj. piątek na terenie szkoły został przeprowadzony konkurs matematyczny  „Leon” o charakterze ogólnopolskim który skierowany był do chętnych uczniów szkoły. W  konkursie wzięło udział 7 uczniów z  klasy III, 2 z klasy V, 2 z klasy VI, 4 z klasy VII, 2 z klasy VIII , wszyscy otrzymali testy odpowiednie do wieku uczestnika.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Szkolny konkurs przygotowały Panie:  mgr Dagmara Martynowska we współpracy z mgr Anitą Kozłowską.