Fot.A.Podleśna. Uczniowie klasy III uczestnicy programu "Zdrowo jem, więcej wiem" z "Certyfikaczkami siłaczka".

„Zdrowo jem, więcej wiem”

W listopadzie roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klasy III przystąpili do realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, który był częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”. Organizatorem Projektu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Patronat honorowy nad Projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.