„Bajka jest magicznym lustrem

 pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to,

co wydaje się trudne i nie do pokonania”.

Maria Molicka

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci z oddziału przedszkolnego czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

-Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

-Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

– Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Plakat

Regulamin projektu