Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019 rozpoczyna się już dzisiaj, tj. w poniedziałek 16.09.2019 roku. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Przygotowania w naszej Gminie Konopnica idą pełną parą! Wspólnie z Komisariatem Policji w Bełżycach rozpoczynają się spotkania z naszymi najmłodszymi mieszkańcami w ich szkołach. Również w naszej szkole w dniu 17.09., tj. wtorek, odbędzie się spotkanie najmłodszych dzieci z policjantami wymienionego komisariatu.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa,
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia,
  • bezpieczeństwie uczestników ruchu.