Fot. R. Wójcik. Przygotowanie terenu pod ułozenie kostki brukowej przed posesją Szkoły Podstawowej w Stasinie.

Wakacyjne remonty

Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Zamiast dzieci w wielu szkołach pracują ekipy remontowe, aby po wakacjach uczniowie mogli wrócić do jeszcze piękniejszych szkół. Również w naszej szkole trwają prace remontowe. Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych wcześniej, np. zabudowa grzejników c.o. w oddziale przedszkolnym, świetlicy, pomieszczeniach edukacji wczesnoszkolnej (tak nakazują przepisy bhp),  uzupełnienia ubytków, malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach świetlicy i salki katechetycznej. Wymienione prace wykonywane są we własnym zakresie, a wykonują je pracownicy szkoły, Pan Andrzej i Pani Marzena. Dziękujemy!

Do sali w której będą uczyć się nowi uczniowie klasy pierwszej zakupiono nowe kolorowe meble szkolne i wykładzinę. Nowa wykładzina zostanie również położona w klasie w której zajęcia będą mieli uczniowie klasy drugiej. Prace były możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu szkoły.

Dzięki staraniom Radnej Stasina i przychylności władz gminy, tj.: Rady Gminy i Wójta Gminy Konopnica, rozpoczęły się prace remontowe przy posesji szkoły polegające na położeniu kostki brukowej. Prace polegające na ułożeniu chodnika przy drodze gminnej, według zapowiedzi  będą kontynuowane w przyszłości w kierunku lasu.