Fot. R. Wójcik. Pamiątkowe zdjęcie ósmoklasistów-absolwentów szkoły po uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 z dyrektorem szkoły mgr Jackiem Wójcikiem i wychowawcą klasy mgr Małgorzatą Zawistowską.

Szczęśliwej drogi już czas……zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie ósmoklasistów

19 czerwca br. uroczyście zakończyliśmy kolejny rok nauki. Tym razem był to rok wyjątkowy, bo po wielu latach, na skutek  wdrożenia reformy edukacji, szkołę kończyli nie szóstoklasiści a uczniowie klasy ósmej.

Jest już tradycją naszej szkoły, że odchodzący uczniowie  na koniec swojej edukacji prezentują tzw. popis będący inscenizacją lub montażem słowno-muzycznym, czy też układem tanecznym. Tym razem była to (kolejna już w tym roku) humorystyczna i nieco uwspółcześniona wersja baśni o Czerwonym Kapturku przygotowana pod okiem wychowawczyni – mgr Małgorzaty Zawistowskiej. Zagrana brawurowo, z dużą dozą dystansu, inscenizacja wprawiła wszystkich obecnych w pogodny nastrój.

Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna  w wykonaniu uczniów z klas IV-VI pod okiem mgr Agnieszki Chomickiej pt.”Szkolne Zmory Fotosfory”. Wcześniej, z tą prezentacją,  nasi uczniowie  wystąpili w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w ramach konferencji podsumowującej projekt „Uniwersytet Młodych Odkrywców”. Prezentacja, która również była utrzymana w tonie żartobliwym, wywołała duży aplauz.

Po części artystycznej nastąpiła cześć oficjalna, na początku której  dyrektor szkoły – mgr Jacek Wójcik  powitał nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości, wśród których byli Rodzice  uczniów oraz przebywająca już na emeryturze Pani Urszula Lizut (w klasach młodszych wychowawczyni tegorocznych ósmoklasistów). Następnie Pan dyrektor podsumował  bieżący rok szkolny. W swojej przemowie przybliżył najważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów oraz podziękował rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę.  W tym miejscu zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy brali udział w konkursach zewnętrznych,  osiągnęli najwyższą średnią w szkole i wyróżnili się wrażliwością oraz zaangażowaniem w życie szkoły.

Pragnę nadmienić, że w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2019 najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem mogła pochwalić się uczennica klasy VI Paulina Gęca, która otrzymała z rąk dyrektora szkoły dyplom i stypendium za  świetne wyniki w nauce. Rodzice uczennicy  również otrzymali list gratulacyjny i bukiet kwiatów.

Kolejno były też medale z Jagodowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2019, które wręczył dyrektor szkoły i opiekun drużyny – mgr Sławomir Furtak. Turniej został rozegrany w piątek, 14 czerwca, w Lublinie – na boiskach przy stadionie Arena Lublin. Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła wówczas w składzie: Maciej Wolski – kapitan drużyny, Mateusz Suchowolak, Maciej Góźdź, Bartosz Gano, Jakub Łakota, Kamil Sztanke, Szymon Piwnicki.

Ostatnim punktem naszej szkolnej uroczystości było  pożegnanie ósmoklasistów przez  koleżanki i kolegów z Samorządu Szkolnego, wychowawcę klasy – mgr Małgorzatę Zawistowską oraz dyrektora szkoły. Nasi absolwenci  otrzymali  na pamiątkę wspólne zdjęcie i tradycyjne już, specjalnie przygotowane i  napisane  dla każdego ucznia, fraszki. A ponieważ ósmoklasiści nie byli dłużni i odczytali wierszowane podziękowania dla poszczególnych  nauczycieli i pracowników szkoły, to atmosfera zrobiła się wesoła.

W dalszej części uroczystości w dowód wdzięczności za trud nauki i wychowania w szkole podstawowej uczniowie wręczyli swoim nauczycielom i pracownikom kwiaty.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły – mgr Jacek Wójcik – podziękował Paniom: mgr Iwonie Gajkoś, mgr Magdalenie Kotarskiej-Sędłak, Annie Sztachelskiej za pracę i serce włożone w edukację i wychowanie młodych ludzi. Odchodzący nauczyciele na pamiątkę otrzymali książki z dedykacją oraz bukiety kwiatów będące wyrazem wdzięczności całej społeczności szkolnej.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom życzymy udanych wakacji, wspaniałych przygód oraz beztroskiego odpoczynku. Do zobaczenia 2 września 2019 roku!