Fot. Anna Gano-Gęca. Na zdjęciu od lewej strony: Paulina Gano-Gęca, Mateusz Suchowolak, Anastazja Podleśna-uczniowie szkoły, mgr Agnieszka Chomicka nauczyciel szkoły w czasie konferencji podsumowującej zakończenie projektu „Ciekawi siebie ciekawi świata” w WSEiI w Lublinie w dniu 04 czerwca 2019 roku.

Podsumowanie projektu „Ciekawi siebie ciekawi świata” w WSEiI w Lublinie

Każdy ma jakiś talent, a uzdolnienia warto rozwijać – z tego założenia wychodzą eksperci z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którzy w ramach projektu „Uniwersytet Młodych Odkrywców” realizowali program zwiększający kompetencje uczniów w zakresie krytycznego myślenia, kreatywności, rozwiązywania problemów i pracy w grupie.

„Uniwersytet Młodych Odkrywców” – pod tą nazwą kryją się trzy projekty skierowane do uczniów kilku gmin na Lubelszczyźnie, które realizuje WSEiI: „Ciekawi siebie, ciekawi świata”, „Młodzi zdolni ze Świdnika”, „Młodzi zdolni z Lublina”. W projektach uczestniczy spora grupa uczniów, licząca 360 osób, między innymi 23 uczniów klas IV-VI, 11 rodziców z naszej szkoły pod okiem szkolnego koordynatora projektu mgr Agnieszki  Chomickiej.

W dniu 04 czerwca 2019 roku w siedzibie uczelni odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Konferencję rozpoczął i przywitał gości, Kanclerz WSEiI mgr Teresa Bogucka, mini wykład  „Uczelnia miejscem rozwoju talentów”, wygłosił Rektor WSEiI dr hab. Mirosław J. Jarosz. Następnie nasi uczniowie uczestniczyli w równoległych sesjach wykładowych, pt. „Mnożenie przez dzielenie-relacje z projektów uczniowskich”. Ekspertami do wygłoszenia referatów w trakcie sesji byli uczestnicy projektu. Pomysły i działania uczniów były odpowiedzią na wybrane problemy środowiska szkolnego.  Reprezentacja uczniów naszej szkoły w osobach: Paulina Gano-Gęca, Mateusz Suchowolak, Anastazja Podleśna, Bartłomiej Wilczek (nieobecny na konferencji)  przygotowała prezentację multimedialną pt.”SZKOLNE ZMORY FOTOSTORY”. Pomimo trudności natury technicznej, które udało się przezwyciężyć dzięki Pani mgr Agnieszce Chomickiej występ naszych uczniów przypadł do gustu pracownikom uczelni i reprezentantom szkół biorących udział w projekcie.

Dzielenie się ze słuchaczami inicjatywami szkolnymi pozwoliło pomnożyć inspiracje, talenty i doświadczenia zgromadzone w trakcie pierwszego roku Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Projekt dobiegł końca. Uczestnicy na zakończenie roku szkolnego otrzymają podpisane przez wykładowców indeksy „Uniwersytetu Młodych Odkrywców” oraz „Dyplomy odkrywcy”.

Jak mówił dr Wiesław Poleszuk (na zdjęciu poniżej) z WSEiI w jednym z wywiadów w Radio Lublin:  „Okazuje się, że nie jest tak źle, jakby się nam wydawało, że ponad połowa dzieci ma jakieś uzdolnienie, które my mierzymy, a przecież nie jesteśmy w stanie uchwycić wszystkich. Uzdolnienie to nie jest to coś, czego dziecko uczy się w szkole. Może tak być. Z reguły dzieci zdolne w jakimś obszarze chętniej i łatwiej się uczą, więc mają z reguły dobre oceny. Ale nie jest tak zawsze, bo uczenie to inny proces od uzdolnienia. Uzdolnienie to coś, co jest wpisane w naszą właściwość bio-psychiczną, czyli coś, z czym się rodzimy, co mamy i co możemy rozwijać albo zakopać. Jest też wiele osób, które miały szansę zostać wielkimi ludźmi, a nic z tym nie zrobili.”