Fot. R. Wójcik. Na zdjęciu dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik wręczający wyróżnienie i nagrody w imieniu organizatora, uczniowi klasy pierwszej Igorowi Gospodarek w Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Liczył się pomysł i wykonanie pracy oddającej najbardziej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Praca miała być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik mógł zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Jest nam miło zakomunikować, że w I grupie wiekowej (klasy O-III) etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” wyróżnienie otrzymał  IGOR  GOSPODAREK uczeń klasy pierwszej z naszej szkoły.

W nagrodę uczeń otrzymał: kolorowy plecak szkolny z piórnikiem, piłkę do gry w siatkówkę, Power Bank, układankę puzzle. Gratulujemy osiągniętego wyniku Igorowi i opiekunowi pod kierunkiem którego została wykonana praca.