Informacje ogólne i prezentacje

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała materiały dotyczące egzaminów ósmoklasisty w formie prezentacji.  Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

  1. Link egzamin ósmoklasisty-informacje ogólne: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1
  2. Link egzamin ósmoklasisty z  j. polskiego -film 1: https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8&index=2&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf
  3. Link egzamin ósmoklasisty z matematyki-film 2: https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=4
  4. Link egzamin ósmoklasisty z  j. obcego: https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20&index=5&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf