Spotkania warsztatowe w ramach projektu z WSEiI

Pierwsze spotkanie z grupą  Rodziców  uczniów klas IV -VI  w ramach  projektu realizowanego we współpracy z WSEiI w Lublinie, odbyło  się  na terenie szkoły w dniu 10.01.2019r. Temat warsztatów „Wspieram swoje dziecko”.  Zajęcia poprowadził dr Wiesław Poleszak z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas warsztatów rodzice mogli dowiedzieć się między innymi o identyfikacji uzdolnień dzieci na podstawie  „Testu Uzdolnień Wielorakich”, wspieraniu dzieci w ich rozwoju w oparciu o ich uzdolnienia.  A oto sylwetka prowadzącego zajęcia warsztatowe z grupą Rodziców:

Wiesław Poleszak

dr Wiesław Poleszak

Psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z powyższego obszaru. Praktyk pracujący na co dzień z młodzieżą i rodzicami.
Również tego dnia odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV-VI  poprowadzone przez psycholog Panią Karolinę Prystupa, pt. „Odkrywam z rówieśnikami swoje talenty”.
W tekście wykorzystano informacje i wizerunek dr W. Poleszaka pochodzący ze strony internetowej:https://epedagogika.pl/autor/wieslaw-poleszak-12400