„Ciekawi siebie – ciekawi świata” warsztaty dla uczniów

W dniu 22 listopada br. (czwartek) w godzinach 12:00 – 15:00 odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Ciekawi siebie – ciekawi świata” realizowanego we współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji  w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego, poprowadzone przez psycholog Panią Karolinę Prystupa. Głównym celem projektu jest wspieranie uczniów klas IV-VI w rozpoznawaniu własnych uzdolnień, rozwoju zainteresowań i kompetencji wspierających doskonalenie siebie.

Pierwsze warsztaty, odbywające się w szkole były zajęciami integracyjnymi. Stąd  zastosowano różnego rodzaju gry-zabawy interakcyjne, które na pewno poprawią atmosferę w klasach i będą sprzyjać powstawaniu przyjaźni, wzajemnej akceptacji, tolerancji i uczucia wspólnoty. Zaproponowane  zabawy integracyjne są specyficzne ich cele bezpośrednio dotyczą spraw grupy jako całości, można  je stosować zarówno na wycieczce, przy ognisku jak i na lekcjach zarówno wśród dzieci oraz młodszej  i starszej młodzieży.

Kolejne spotkanie warsztatowe 13.12.2018r.