„Ciekawi siebie – ciekawi świata”

Miło nam zakomunikować, że od 01 września 2018 roku w naszej szkole będzie realizowany Projekt„Ciekawi siebie –ciekawi świata” we współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego. Głównym celem projektu jest wspieranie uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej w rozpoznawaniu własnych uzdolnień, rozwoju zainteresowań i kompetencji wspierających doskonalenie siebie. Udział w projekcie zapewnia:
• identyfikację uzdolnień uczniów przez przeprowadzenie „Testu Uzdolnień Wielorakich”;
• realizację warsztatów dotyczących m. in. roli własnych zdolności w nauce, twórczego i logicznego myślenia, komunikacji, współpracy w zespole;
• pokazowe warsztaty prowadzone z wykorzystaniem zasobów laboratorium WSEiI w Lublinie;
• warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych: Lego We DO oraz Minecraft EDU;
• zajęcia dla rodziców w wymiarze 8 godzin (grupy 10 osobowe) z zakresu wspierania dzieci w rozwoju w oparciu o ich uzdolnienia.

Projekt obejmie 360 uczniów i 100 rodziców z 12 szkół województwa lubelskiego  i przewiduje 52 godziny zajęć dydaktycznych z zakresu:

-blok 1 (10 godzin)-diagnoza indywidualnych profilów uzdolnień za pomocą Testu Uzdolnień Wielorakich, omówienie roli uzdolnień w życiu ucznia,
-blok 2 (12 godzin)- rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowania nauką z wykorzystaniem aparatury laboratorium WSEiI, realizowane na terenie laboratorium,
-blok 3 (18 godzin)-rozwijanie kreatywności w myśleniu i roziązywaniu problemów z pomocą Lego WeDo i Minecraft EDU,
-blok 4 (20 godzin)- promowanie zainteresowania nauka w szkolę m.in. przez organizację „Dnia Odkrywców” angażującego do aktywności innych rówieśników, prezentacja odkrytych talentów.