tablica

Aktywna tablica

tablica Informujemy, że nasza szkoła w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie  finansowe w kwocie 14 000,00 zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł.). W ramach otrzymanej dotacji w okresie wakacji klasy zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki.

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły