kot

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

kot

W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo uczniów, dlatego 11.05.2018r. po raz kolejny zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszami policji.
Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Radosław Osik przeprowadził pogadankę na temat  zachowania bezpieczeństwa na drodze. Poruszył zagadnienia dotyczące prawidłowego zachowania się pieszych. Warto przypomnieć, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.
Policjant omówił obowiązujące przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów. Zilustrował używając przykładów z pracy, skutki niewłaściwego zachowania na drodze. Poinformował o prowadzonej przez policję akcji informacyjno- edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ”.

Następnie nasz Dzielnicowy sier. szt. Piotr Wadowski zwrócił uwagę na najważniejsze zasady zachowania się w szkole i poza nią. Poinformował uczniów o zagrożeniu i skutkach prawnych wobec dzieci i ich rodziców, będących wynikiem niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, że konto na Facebooku może utworzyć osoba, która ukończyła 13 lat. Posiadanie konta poniżej 13-tego roku życia nie jest zgodne z prawem.
Wyjaśniono również uczniom sytuacje, w których należy korzystać z telefonów alarmowych, by bezmyślnie nie blokować linii w sprawach nie wymagających interwencji właściwych służb.
Uczniowie byli zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjantów. Zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianych tematach.
Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z Policjantami uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, przestrzegać podstawowych zasad ruchu drogowego, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów. 

mgr Regina Wójcik wychowawca kl. VI